Tags

Robert Chwałowski, typograf (oprac. Na podst. “2+3D”, nr 9/2004):

W tradycyjnej typografii przyjmuje się, że optymalna liczba znaków w wierszu powinna wynosić pomiędzy 60 a 70. Zbyt wiele znaków powoduje, iż podczas czytania czytelnik gubi czytany wiersz. Ponadto, duża odległość cofania wzroku podczas przechodzenia do kolejnego wiersza ma duży negatywny wpływ – czytelnik może mieć kłopoty z jego odnalezieniem. Zbyt mało znaków w wierszu to z kolei zbyt częste przerywanie płynności czytania, przez konieczność przeniesienia wzroku do nowego wiersza.
W typografii internetowej sytuacja zmienia się diametralnie. Wiersz, który ma 60 znaków jest o wiele za długi. Wiąże się to z rzeczywistą długością wiersza. Czytelnik może objąć wzrokiem wiersz, który ma maksymalnie około 8-10 centymetrów.

Ciekawa rozprawka na ten temat.

Advertisements